Blog

Terug naar home

Symbiose tussen merk en retailer

Dat retail in de hoek zit waar de klappen vallen is wel duidelijk. Ketens vallen als dominostenen om en ook zelfstandig retail heeft het moeilijk. Redenen? Er is er eigenlijk maar één. Er is een nieuwe baas, de consument. Die bepaalt genadeloos waar en wanneer wordt gekocht. Boeken vol zijn er over hoe het allemaal wel niet is ontstaan, wat ontbreekt is hoe de ontwikkeling kan worden omgebogen naar een nieuw era.

Overheden, vakbeweging en onroerend goed eigenaren hebben er voor gezorgd dat retail in wurgconstructies is gedwongen, flexibiliteit is ver te zoeken als het over ontslag of huurprijs gaat. Om te overleven worden producent, merk en retailer gevraagd naar nieuwe samenwerkingsmodellen te kijken. Symbiose staat voor langdurig samenleven en vraagt in de huidige tijd voor de handel inzet van nieuwe businessmodellen waarbij ‘delen’ een hoofdrol speelt.

Delen

Producent en merk gaan nogal eens volledig verticaal, stenen retail heeft echter een te groot aandeel om aan dat kanaal voorbij te gaan. Het oude model is failliet, dat zijn ook de woorden die INretail in de mond neemt. De grenzen van de bedrijfsmodellen tussen merk en retailer vervagen. Wat zijn dan de nieuwe modellen? En hoe vlieg je dat aan?

Waar het vooral om gaat is het uitspreken van vertrouwen naar elkaar, afspraken kunnen vanzelfsprekend volledig in contractvorm worden dichtgetimmerd, de V van vertrouwen speelt echter de hoofdrol. De ‘ieder voor zich’ mentaliteit wordt vervangen door ’wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen’. Delen is een modern woord sinds we met z’n allen internet gebruiken. In de symbiose tussen producent, merk en retailer gaat het echter om veel delen. Delen van data, delen van voorraden, delen van omzetgegevens, delen van consumentendata, delen van marketingacties, delen van marge en delen van kennis.

Door 1 delen

Nieuwe technieken maken het mogelijk dat dit ‘delen’ vanuit 1 systeem wordt aangestuurd. Alibaba doet het ons met ‘New Retail’ voor. Europa loopt ver achter, er wordt gesiloīseerd vanuit veelal oude systemen gewerkt. Pre internet systemen zijn traag, ouderwets in techniek en lastig in het uitwisselen van gegevens.

Het platformdenken komt langzaamaan op gang, de Übers, Airbnbs, Facebooks en Amazons doen het ons voor. Via 1 platform worden kopers en verkopers bij elkaar gebracht. Voor merk en retailer een walhalla als dat lukt, alle product, verkoop-en voorraaddata aansturen vanuit 1 systeem. En tegelijkertijd daaraan ook de overige verkoopkanalen en alle dienstverleners op aansluiten.

VertilinQ biedt deze optie in 1 platform. Adam en Duetz zet het platform als ERP in, de lifestyle brand Dstrezzed als 2C platform, Profuomo en Michaelis als middleware en de tassenproducent Vadobag als 2B en 2C platform. Maximale flexibiliteit vanuit 1 database aangestuurd in een realtime omgeving.

Of, zoals Jan Meerman dat zegt: ‘een goede IT infrastructuur is inmiddels een basisvoorwaarde om het met de voorkant van de winkel te kunnen winnen’. Ik zeg het liever iets simpeler. Doe zoals de mode doet. Kopieer. Kopieer het systeem van Alibaba. Zet met z’n allen het platform in.

Ger Boersma