Blog

Terug naar home

Vijf hoofdthema’s in 2020 voor merk en retailer

Digitalisering 


is de kern van het 'multi- en omnichannel' concept dat in de afgelopen jaren het retaillandschap heeft beheerst. De vindbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van het fysieke en online bedrijf zijn hierbij van cruciaal belang voor succes. Vindbaarheid gaat over de zichtbaarheid online; heeft een bedrijf een digitaal profiel en is deze makkelijk te vinden, mobile first is daarin het devies. De betrouwbaarheid gaat over de online positie t.a.v. concurrenten: deze positie wordt vaak gebaseerd op klantervaringen en keurmerken. De kwaliteit gaat mede over de uitstraling en uitvoering van het digitale profiel: is deze zowel op een handheld-device als desktop goed te gebruiken en is de back-office up-to-date.
Maar digitalisering gaat verder. Vandaag de dag zijn er talloze hardware-, software- en dataproducten op de markt die de prestatie en het proces van de retailer kunnen aanscherpen en optimaliseren. Bij hardware producten gaat het primair om sensoren (meet-infrastructuur) en low power communicatie als NFC en RFID. Met betrekking tot softwareproducten ligt de focus op integratie van verschillende systemen/datastromen om processen effectiever en goedkoper in te richten.

Personalisering 


is het recept van de toekomst. Consumenten worden steeds veeleisender en verwachten maatwerk vanuit een persoonlijke benadering met behoud van privacy. Dit geldt zowel voor online als de fysieke winkel. Grote marketingcampagnes verliezen dan ook hun kracht en maken plaats voor gepersonaliseerde boodschappen. Het gaat hier om perfectie in de uitvoeringen om het inspelen op, bij voorkeur real-time, de specifieke karaktereigenschappen, wensen en zwakheden van de klant.
De kwaliteit van de persoonlijke benadering is zowel een resultaat van kwalitatieve als kwantitatieve analyse. De kwalitatieve analyse beschrijft primair de 'entrepreneurial state of mind' van de ondernemer die nieuwe mogelijkheden en kansen ziet. De kwantitatieve analyse is gebaseerd op data voortkomend uit eigen verkoop- zoek- en procescijfers. Deze analyse kan worden versterkt door het gebruik van real-time reporting met snel leesbare dashboards.

Hospitality

is een belangrijk element in het nieuwe retailen. Het is wat dubbel, enerzijds zien we dat juist het persoonlijk contact er voor zorgt dat de consument de fysieke winkel graag bezoekt, anderzijds zien we dat 27 procent van de consumenten instore online koopt (bron Salesforce 2019). On- en offline smelt ook hierin samen. Bezoekers willen zich in een ongedwongen sfeer prettig voelen in de winkel en verwachten een verkoopteam als aangename influencers die voldoende kennis hebben van de aangeboden producten.
De hospitality gedachte is vaak nog niet verankerd in het DNA van de retailers, dat is ook niet onlogisch als je kijkt waar het nieuwe retailen allemaal aan moet voldoen. New retail is technologisch gedreven waarin het menselijk aspect van vriendelijkheid, gastvrijheid en service hoog in het vaandel staat. Een sterke gastvrijheidsbeleving veroorzaakt een emotionele verbinding. Daar heeft de fysieke winkel een sterk voordeel ten opzichte van de virtuele winkel. De combinatie van de online en offline vind- en zichtbaarheid gestoeld op een hoog service- en hospitalityniveau is één van de sleutels tot succes.


Verduurzaming 


alles wat je als consument of als bedrijf doet of nalaat wordt steeds zichtbaarder. Daarmee neemt de druk om het goed te doen als bedrijf, en daarin transparant te zijn, maar ook als individu om je op een goede manier te profileren toe. De helft van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven aantonen maatschappelijk verantwoord te werken. Ongeveer 45% koopt zelfs niet bij winkels waarvan het bekend is dat ze slecht omgaan met het milieu en/of personeel. Door deze ontwikkeling komt het Nederlandse MKB in aanraking met het concept verduurzaming. Het afbreken van de consumptie-economie staat hier centraal. Gedreven door concepten als delen, hergebruik, circulariteit en duurzame en eerlijke productie.
Naast de verduurzamingsrol als verkoper kent de MKB-er ook een rol als eigenaar/gebruiker en hiermee onderdeel van de Nederlandse energietransitie. Verduurzaming van het eigen proces en vastgoed is van positieve invloed op onze maatschappij en draagt bij aan gemeenschappelijke doelen. Tevens kan het verduurzamen van het eigen proces een positieve business case zijn voor een ondernemer, waarbij een investering in maatregelen op middellange termijn een kostenbesparing gaat opleveren.

Platformontwikkeling 


is een vijfde belangrijke trend. In het midden van de vorige eeuw lag de macht in het distributiemodel bij de producenten, daarna kwam de macht bij de merken te liggen, daarna bij retail, vandaag de dag ligt de macht bij de consument. En over niet al te lange tijd ligt de macht bij de platformen. Zie Über, Airbnb, Facebook, Amazon en Alibaba. Producent, merk en retailer zullen geforceerd worden in platformtechnologie te investeren. De toekomst van retailers wordt voor een groot deel bepaald door nieuwe vormen van samenwerking: complementaire samenwerkingen. De wereld verandert te snel om alles zelf te kunnen doen. Een groot voordeel van samenwerking is dat de zelfstandigheid in stand blijft terwijl verschillende strategische doelen bereikt worden. Daarbij worden de risico’s van alternatieve groeistrategieën vermeden, maar kunnen dezelfde resultaten worden behaald.
Samenwerking leidt ook tot schaalvergroting. Voor MKB-ondernemers kan schaal van groot belang zijn voor het efficiënt inkopen en organiseren van bijvoorbeeld de eigen en tevens gemeenschappelijke logistieke processen. Consumenten hebben meer keuze in producten en diensten, waar zij die kopen en hoe en wanneer ze dat doen. Informeren, interacteren, verkopen of verbinden via meerdere kanalen is noodzakelijk voor groei. Het VertilinQ platform biedt producent, merk en retailer de mogelijkheid vanuit 1 systeem deel te nemen aan deze nieuwe distributiemodellen.

 

Digitalisering - personalisering - hospitality - verduurzaming - platformontwikkeling

Ger Boersma