Blog

Terug naar home

Experience Innovation Centre Retail Technology

De handel, retail en bijbehorende logistiek zit technologisch in een sterke lift. Zo zien we dat e-commerce, social media, netwerk marketing, B2B platformen, sensor- en andere technologieën snel zijn intrede heeft gedaan. Uit onderzoek is gebleken dat er duidelijk behoefte is naar slimmere systemen en oplossingen in retail en bijbehorende logistiek. 

Dit om doelgroepen in 2B en 2C adequaat te kunnen bereiken en efficiënter voorraadbeheer te kunnen uitvoeren waarbij kosten en CO2 bespaart kan worden. Wat we echter zien is dat kennis bij het bedrijfsleven, onderwijs en overheid achterblijft bij de snelle technologische ontwikkelingen.


Daarom hebben wij als VertilinQ in samenwerking met regionale overheden en educatie instituten het initiatief opgezet om een Experience Innovation Centre Retail Technology in Arnhem op te zetten waar we producenten, merken, retailers en onderwijs in een real life omgeving laten kennismaken en trainen met de nieuwste digitale mogelijkheden.

Dit centre, als stichting opgezet zonder winstoogmerk, komt in het centrum van Arnhem en gaat een belangrijke rol spelen in de triple helix rond retail technologie en innovatie en zal als showcase dienen voor de buitenwacht, zowel nationaal als internationaal.

Nieuwe technologieën

In de huidige tijd worden producent, merk, retailer en consument overspoeld met nieuwe technologieën. In alle sectoren zien we een sterke opmars van digitale noviteiten, of dat nu in de vervoersindustrie, de medische wereld, logistiek, productie of de retail is.
Experience Innovation Centre Retail Technology wordt in samenwerking met regionale overheden, educatieve instellingen, producenten, merken, retailers en leveranciers van innovatieve technische producten opgezet. Met het centre nemen we een kijkje wat er nu allemaal al mogelijk is. Vanuit 1 platform worden alle applicaties centraal aangestuurd en laten we zien hoe online en offline in nieuwe modellen samensmelt.

Creëren van de hotspot Arnhem

Er wordt een hotspot gecreëerd voor het Nederlandse bedrijfsleven waarin Arnhem als spil van de digitale evolutie een belangrijke rol speelt. In de driehoek onderwijs, overheid en ondernemers gaat kennisuitwisseling op het gebied van scholing, technische innovatie en diverse andere vakgebieden plaatsvinden.

Ger Boersma